V Česku loni vyšlo 17 876 knižních titulů. Je to přibližně o šest stovek více než v roce 2012, oznámil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Rekordní počet vydaných titulů se objevil v roce 2011, kdy vyšlo 18 985 knih. To bylo pro změnu nejvíce od roku 1993.

Vyšším počtem vydávaných titulů a zároveň nižšími náklady nakladatelé často reagují na stále se zvyšující DPH, a tedy nákladnější výrobu knih. Daň od loňského roku činí 15 procent.

Současná vláda slibuje, že DPH na knihy sníží. Roční obrat českého knižního trhu odborníci odhadují na sedm miliard korun.

Průměrná cena knihy v ČR je podle statistik svazu knihkupců neměnná asi tři až čtyři roky, činí 230 až 240 korun. Z konečné ceny knihy činí knihkupecký rabat průměrně 34 procent, v případě zahraničních knih je to 30 procent a v případě učebnic 27 procent.

Počet loni vydaných neperiodických publikací zveřejnilo ve své výroční statistice Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Až polovinu knižní produkce ale tvoří tituly vydávané státními institucemi, které se vůbec nedostanou na knihkupecké pulty.

O kvalitě knižní produkce čísla také nevypovídají. Statistika nepočítá s knihami elektronickými, i když v Česku zatím většinou takto vycházejí knihy, které mají i tištěnou podobu.

Proti předchozímu roku loni výrazně narostl počet vydaných knih pro děti – loni jich vyšlo 2031, v roce 2012 to bylo 1698 titulů. Klesl ale počet vydaných učebnic (z 556 na 483 tituly).

Podíl beletrie se proti roku 2012 zvýšil kvantitativně i procentuálně – vzrostl z 4684 titulů na 5190 titulů vydaných loni a podíl na všech vydaných titulech vzrostl z 27 na 29 procent.

Loni se zvýšil i počet vydaných překladových děl, z 5871 vydaných v roce 2012 na loňských 6565. Největší podíl má tradičně angličtina (3238/3633), zvedl se i počet všech dalších nejčastěji vydávaných překladů, kromě děl převedených z němčiny.

Údaje o počtu vydaných neperiodických publikací shromažďuje Národní knihovna, která je zveřejňuje na svém webu. Údaje za loňský rok ještě nezveřejnila. V dosavadních statistikách nezahrnovala elektronické publikace.

Počet vydaných e-knih lze odhadnout podle čísel přidělovaných publikacím Národní agenturou ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Od roku 2010 je přiděluje také e-knihám. V její databázi je přes 15 000 elektronických titulů.

Související