Vítězem tradiční ankety Lidových novin Kniha roku se letos stal román Martina Reinera Básník, vyprávějící o Ivanu Blatném. Knihu vydalo nakladatelství Torst. Letošní vítěz získal nejvíce hlasů v celé čtyřiadvacetileté historii obnovené ankety.

Druhé místo získala kniha Havel od diplomata a spisovatele Michaela Žantovského, jíž vydalo Argo, třetí je životopis Suzanne Renaudové Petrkov 13 od autorky Lucie Tučkové, vydaný v Pasece. Seznam vítězů v pátek oznámila Silvie Škábová za skupinu Mafra, která Lidové noviny vydává.

V první desítce je ještě několik tuzemských autorů – na čtvrtém místě je knížka Evy Zábranové Flashky, na pátém místě román Václava Kahudy Vítr, tma a přítomnost, šestý je Marek Šindelka s knihou Mapa Anny, na sedmém až osmém místě jsou knížka Alice Horáčkové Beatnická femme fatale a titul Hlučná samota – 100 let Bohumila Hrabala od Petra Kotyka a jeho spolupracovníků. Na devátém místě je románová prvotina Altschulova metoda, kterou pod pseudonymem Chaim Cigan napsal Karol Sidon.

Martin Reiner, který až do roku 2006 používal po svém adoptivním otci příjmení Pluháček, vedl od 90. let nakladatelství Petrov, to v roce 2006 nahradilo menší nakladatelství Druhé město. S poezií Blatného se potkal jako začínající básník v 80. letech a začal se jeho tvorbou zabývat. Již počátkem 90. let měl připravenou k vydání jeho monografii.

Přes vlastní pozdější nakladatelské aktivity na čas práci na knize o Blatném upozadil, ale od roku 2000 začal pracovat na románu o básníkově nevšedním životním příběhu. Reiner byl autorem scénáře prvního televizního dokumentu o Blatném a desítek novinových článků a rozhlasových pořadů. Stál také za převozem Blatného pozůstalosti z Londýna do Památníku národního písemnictví. V listopadu za knihu dostal Cenu Josefa Škvoreckého.

"Když jsem loni na stejném místě jako vydavatel vítězné knihy přebíral cenu za Bohdana Chlíbce, bylo to snad jen čtrnáct dní poté, co jsem odevzdal do nakladatelství Torst rukopis svého románu o Ivanu Blatném. Po těch letech práce na knize mě jímaly dosti euforické pocity a s nimi se dostavovaly i různé rozverné myšlenky. Třeba jak by to bylo hezké, kdybych tu stál za rok znovu, ale tentokrát jako autor. Skutková podstata nakonec byla naplněna... a já z toho mám upřímnou radost, protože anketu Lidových novin o Knihu roku považuji za nejprestižnější ocenění u nás," řekl Martin Reiner. 

Tradice ankety, spojená se jménem Karla Čapka, vznikla už v roce 1928, obnovena byla v roce 1991. Letos v ní hlasovalo přes 200 spisovatelů, překladatelů, editorů, literárních kritiků, humanitních i přírodních vědců a jiných osobností literárního a veřejného života.

Související