Na Cenu Jiřího Ortena pro autory do třiceti let jsou letos nominováni básníci Alžběta Michalová, Alžběta Stančáková a Luboš Svoboda. Za pořádající Svaz českých knihkupců a nakladatelů to v pondělí oznámila Marcela Turečková. Večer autorského čtení všech tří nominovaných se uskuteční 28. dubna od 18 hodin v Café Jericho, vítěz bude vyhlášen 14. května na veletrhu Svět knihy.

V odborné porotě letos zasedli literární teoretička a redaktorka Blanka Činátlová, šéfredaktor nakladatelství Odeon Jindřich Jůzl, editor a básník Milan Ohnisko, spisovatel a redaktor Marek Šindelka a také spisovatel a redaktor Miloš Urban. Předsedou poroty se stal Jůzl, porotci vybírali z šestadvaceti přihlášených knih.

O sbírce Alžběty Michalové Zřetelně nevyprávíš porota uvedla, že jde o jeden z nejsilnějších básnických debutů posledních let. Alžběta Michalová napsala sbírku rodinných žalozpěvů, nářků i výkřiků nad vlastním dětstvím. Vystavila v ní křehký a krutý účet matce a otci. "A rodiče pak mohou žasnout, co za podivné přecitlivé dítě tu s nimi žilo, a oni o tom nevěděli. A v lepším případě mají o čem přemýšlet," uvedla o knížce básnířka Viola Fischerová.

Michalová se narodila v roce 1991, studuje režii a dramaturgii na divadelní fakultě JAMU. Sbírka Zřetelně nevyprávíš je její prvotinou, napsána byla v letech 2009 až 2011.

Debutovou sbírku Alžběty Stančákové s názvem Co s tím dle poroty odlišuje od tvorby vrstevníků především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Stančáková ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří současným jazykem - jak ve svých básních, tak v krátkých prózách, které jsou v knize obsaženy stejným dílem. Autorka se narodila v roce 1992, nyní studuje bohemistiku na FF UK.

Básnický debut Luboše Svobody s názvem Vypadáme, že máváme je katalogem zvrtnutých střetnutí či příznivých situací, které se nečekaně vymkly, uvedli porotci. Svoboda je zaznamenává a třídí systematicky, pečlivě, s láskou i náruživostí sběratele. Někdy s potutelným úsměvem, nikdy výsměšně. Svoboda se narodil v roce 1986, absolvoval Literární akademii Josefa Škvoreckého a nyní studuje na FF UK obor nová média.

Cena Jiřího Ortena je určené autorovi prozaického či básnického díla, jemuž v době vydání díla není více než třicet let. Ocenění se udílí od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Vítěz obdrží šek na 50 tisíc korun. Mezi laureáty Ceny Jiřího Ortena patří například Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová a Marek Šindelka.

Související