Sebrané spisy Ludvíka Kundery, které jakožto náročný ediční počin vycházejí už přes dvacet let, brzy doplní 12. svazek – výbor z básnických překladů. Pod názvem Kolkolem jej připravuje nakladatelství Atlantis a vyjde ještě letos, jak za nakladatelství řekla Jana Uhdeová z Atlantisu.

Ludvík Kundera zemřel přesně před pěti lety, bylo mu 90 let.

Sebrané spisy začaly vycházet v roce 1993 a Kundera sám se podílel na jejich redigování, výběru a řazení textů. Od roku 1997 se projektu s předpokládaným rozsahem 17 svazků ujalo brněnské nakladatelství Atlantis. Do svazku nazvaného Kolkolem vybral Kundera na 400 překladů.

Podle vlastního textu určeného na záložku knihy Kundera po léta překládal hlavně ze zvědavosti, "jak je to s poetikou jiných národů a jak najít českou podobu cizojazyčného verše".

Zaměřoval se na německou moderní poezii, ve spolupráci s filology vznikly četné překlady z bulharštiny a jihoslovanských jazyků, dále z francouzštiny a ruštiny.

Jako samostatné české knihy vyšly Kunderovy překlady Bertolta Brechta nebo Georga Trakla, s mimořádným zájmem se věnoval Hansi Arpovi a Günteru Kunertovi.

Básník, dramatik, překladatel, literární historik a výtvarník Ludvík Kundera se řadí k nejvýznamnějším českým poválečným umělcům. Jeho tvorba je spjata s avantgardními směry, především surrealismem.

Narodil se 22. března 1920 v Brně, byl bratrancem spisovatele Milana Kundery. Získal vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění a Cenu Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo vydávané právě ve spisech.

Související