Krátce po svých osmdesátinách brněnský spisovatel Pavel Švanda přichází s novou básnickou sbírkou. Pod názvem Mudrc bělmem ji nedávno vydalo nakladatelství Atlantis. Autor narozeniny oslavil 6. června.

Knihu tvoří básně sesbírané za posledních deset let, spojuje je skepse.

Švanda jako autor tíhne zejména k esejistice. K poezii se dostával postupně. "Zpočátku jsem ji psal jen sám pro sebe. Zveřejňovat básně jsem si zvykl až v redakci Lidové demokracie po revoluci," řekl ve středu Švanda při uvedení knihy v Mahenově památníku.

Pátá Švandova básnická sbírka podle nakladatelů obsahuje především "skepsi, satiru, zkušenosti ohně i ledu i hlubokou důvěru". Básně se dotýkají všednosti i posvátnosti v lidském životě.

Do literatury vstoupil Švanda v 60. letech se skupinou kolem časopisů Tvář a Host do domu. Svými texty přispíval do dalších novin a časopisů, spolupracoval s Českým rozhlasem. V 70. a 80. letech publikoval v samizdatu.

Psal povídky, je autorem románu i novely. V esejích se zabýval filozofickými otázkami a mravními hodnotami člověka i celé společnosti.

"Já hledám alibi ve vzdálenější minulosti, kdy byla samozřejmost, že autoři pěstovali více žánrů," uvedl spisovatel.

Švanda se narodil ve Znojmě, většinu života ale spojil v Brnem. Od roku 1994 vyučuje na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde se později stal profesorem. Za svou literární činnost získal Cenu města Brna a další ocenění.