V centru DOX v pražských Holešovicích se ve čtvrtek uskuteční omponovaný večer věnovaný spisovatelce Boženě Němcové. Jmenuje se Archeologie jednoho mýtu a zaměří se na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti.

Večer k diskusi nabídne různé výklady života a díla slavné české autorky. Představí také současné pokusy o umělecké ztvárnění odkazu Boženy Němcové.

Němcová a její dílo měly a mají pevné místo v české národní kultuře. Generace čtenářů a čtenářek se setkávaly s Babičkou ve školních lavicích a reprodukovaly pohnutý příběh velké spisovatelky.

Autoři čtvrtečního setkání se ptají, zda "naše paní Božena Němcová" pomníkově nezatuhla do výkladů plných konvencí, zda si dnes někdo klade otázky nad významem Babičky nebo nabízí překvapivý obraz života slavné spisovatelky.

Vedle literárního díla postupně vešla ve známost také korespondence Boženy Němcové. Lze ji číst jako rozsáhlý román v dopisech, který ukazuje osobní svět spisovatelky plný vášní i úzkostí.

V poslední době vzniklo několik uměleckých reprezentací života a díla Němcové, které se programově pokusily proniknout pod povrch obecně sdíleného obrazu života a díla spisovatelky.

Čtvrteční večer chce nabídnou možnost nahlédnout příběh Boženy Němcové jinak a zamyslet se nad jeho místem v kulturní paměti a veřejném prostoru.

Související