V lednu 2017 začne fungovat České literární centrum. Instituci, která má dle představ ministerstva kultury sjednotit a zefektivnit propagaci české literatury v zahraničí i doma, bude spravovat Moravská zemská knihovna v Brně.

"V podobě, v jaké literární centrum připravujeme, nebude sloužit jedné zájmové skupině či jednomu okruhu témat," uvedl ministr kultury Daniel Herman za KDU-ČSL.

“Chceme, aby dokázalo podporovat literaturu v co nejširším spektru: nejen autorském, ale i čtenářském, nejen zábavném, ale i vzdělávacím, nejen směrem ven, do zahraniční, ale i směrem dovnitř, do české kultury. Jednoduše by se mělo stát přirozeným a aktivním středem literárního života," dodal ministr.

České literární centrum bude sídlit v Praze. V prvním roce své existence zaměstná až osm lidí.

Vybraní zástupci literární obce budou sdruženi v Radě Českého literárního centra. Instituce bude mít také svůj web.

Ministerstvo kultury usilovalo dle zahraničních vzorů o vznik centra od roku 2010, po jeho vzniku též volaly oborové organizace a spolky.

Centrum má zajišťovat prezentaci Česka na knižních veletrzích v zahraničí, vysílání českých spisovatelů na akce po světě i rezidenční pobyty zahraničním bohemistům v Čechách.

V pražském sídle bude centrum mít vlastní kulturní program, který zahrne autorská čtení, výstavy nebo diskuse. Centrum bude rovněž provozovat internetový portál CzechLit a vydávat další propagační materiály.

Související