Spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka a dramaturgyně Radka Denemarková v neděli v Praze převezme cenu Wald Press Award. Předání pamětní plakety se uskuteční v Rudolfinu.

Součástí slavnostního setkání bude i Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Jana Nerudy.

Denemarková cenu obdržela za "mimořádnou literární úroveň svých románů, v nichž zpracovává nepříjemná historicko-společenská a sociální témata a vrací svou tvorbou do života slovo humanismus“, jak uvedli pořadatelé.

Cena nakladatelství Wald Press Award nese jméno Františka Walda, jenž žil v letech 1861 až 1930. Byl profesorem teoretické chemie a metalurgie Českého vysokého učení technického, kde v letech 1919 až 1920 působil jako rektor.

Udělením ceny nakladatelství vyjadřuje úctu a podporu osobnostem, které dokážou stát při slabších.

Osmačtyřicetiletá Radka Denemarková vystudovala Filozofickou fakultu UK v oborech germanistika a bohemistika, roku 1997 získala doktorát. Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v pražském Divadle Na zábradlí.

V roce 1998 publikovala monografii divadelního a filmového režiséra Evalda Schorma Sám sobě nepřítelem, je autorkou studie Ohlédnutí za Milenou Honzíkovou (in: Dopis zmizelému, Torst, 2003).

Překládá z němčiny, zejména studie a divadelní hry. Scenáristicky se podílela na televizních dokumentech o význačných osobnostech (Evald Schorm, Alfréd Radok, Emil František Burian, Jindřich Honzl, František Tröster, Bohuslav Reynek).

Související