Ezra Pound. Cantos V.: Italská Cantos LXXII–LXXIII. Pisánská Cantos LXXIV–LXXXIV. V roce 2017 vydalo nakladatelství Atlantis Brno, přeložila Anna Kareninová, 312 stran, 385 korun.

 

 

CANTO LXXIX
(závěr)

 

[.......]

 

Jak daleko je to, když na to myslíš?

Lydii takhle říkali: ne, váš tělesný strážce není

          městský kat

kat tu není v tuhle chvíli

ten chlap vedle vašeho kočího

    je kozák, který jen popravuje...

   Což je případ, kdy držela drahého H. J.

            (pana Henryho Jamese) doslova za knoflíkovou dírku...

na místech tolik posvátných

                  (přímo v zahradě Templu)

                  a řekla, pro jednou, správnou věc

totiž: „Cher Maître“

jeho kostkované vestě, kněžna Barjatinská,

jak říkaly ryboocasé Odysseovi, ἐνὶ Τροίῃ,

 

      Měsíci otekla tvář

a když ranní slunce na západě, mrak na mraku

ozářilo plošiny a batalióny

                                 Starý Ez složil deky

Éós ani Hesperos v mých rukou nebyli zneuctěni

 

                 Ó ryse, probuď Siléna a Caseye

            zatřes kastanětami bassarid,

 

horský les je plný světla

    hřeben stromů rudě zlatý

Kdo to spí v rysím poli

    v sadu mélií?

(velké mramorově modré oči

    „že se mu to líbí“, kozák)

Salazar, Scott, Dawley na marodce

    Polk, Tyler, půlka presidentů a Calhoun

„Odvetným opatřením na ty kapitalisty“ řekl Calhoun „ze severu“

ó ano, když v tom bylo víc jasno

    dluhy vůči lidem v N. Y. city

    a na kopci Mélií

v oboře Venušině

        spící mezi semknutými rysy

na Priapa klade věnce Ἴακχε, Íó! Κυθήρα, Íó!

                  má kořen v poctivosti

Íó!

     a za rok si můžeš přijít na 5000 dolarů

jen musíš jednou zajet na venkov

a pak se vrátit do Šanghaje

                                 a poslat výroční zprávu

pokud jde o počet obrácených

                                 Sweetland na marodce

                                 ἔλεισον      Kyrie eleison

                   každý pod svým fíkovníkem

                   nebo ve vůni páleného fíkového listí

ať v zimě hoří oheň

z fíkového dřeva, cedrů a borových suků

 

                   Ó ryse opatruj můj oheň.

 

Tak Astafieva uchovala tradici

Od Byzance a před ní

                   Manitou vzpomeň na tento oheň

Ó ryse, odežeň od mých hroznů révokaza

Ἴακχε, Ἴακχε, χαῖρε, AOI

                   „Nejez z toho v podsvětí“

                   Hleď, aby slunce či měsíc požehnaly tvému pokrmu

Κόρη, Κόρη, pro šest semínek omylu

či aby tvému pokrmu požehnaly hvězdy

 

                   Ó ryse, střež tento sad,

                   Chraň před brázdou Démétřinou

 

To ovoce má v sobě oheň

                   Pomono, Pomono,

Nad sklo průzračnější kuličky tohoto ohně

nad moře průzračnější granátová dužina

        schraňující oheň

                   Pomono, Pomono,

 

       Ryse, opatruj tento sad

       Jemuž říkají Melagrana

či Granátové pole

       Není moře průzračnější v azuru

       Ani Héliady přinášející světlo

 

Zde jsou rysové    Zde jsou rysové

Je slyšet v lese

                 pardála nebo basaridu

anebo chřestýše       anebo pohyb listí?

 

                          Kythéřanko, zde jsou rysové

Vyrazí dubový keř do květu?

    V tom podrostu je popínavá růže

Rudá? bílá? Ne, ale v barvě mezi tím

   Když se granátové jablko rozevře a světlo jím

způli propadá

 

       Ryse, varuj se těch trnů

       Ó ryse, γλαυκώπις vystupující z olivových zahrad

       Kythéřanko, zde jsou Rysové a luskající chřestýši

Ze starého listí se zvedá prach

    Vyměníš růže za žaludy

    Budou žrát rysové listy hlohu?

    Co máš v tom vinném džbánu?

               ἰχώρ, rysům?

 

Mezi rysy mélie a basaridy;

         kolik? A další jsou pod duby

My tu čekáme na východ slunce

     a příští východ slunce

tři noci mezi rysy. Tři noci

    v dubovém háji

a úponky révy se hustě větví

    každý má svůj květ,

každý rys svůj věnec květů

       každá Mélie svůj vinný džbán

tomu lesu říkají Melagrana

 

                Ó ryse, uchovej kvas mého moštu

                Ať je průzračný a bez kalu

 

Ulehli jsme zde mezi mečíky a kalikanty

    Héliady zachycené v plané popínavé růži

Vůně borovic se mísí s růžovými lístky

         Ó ryse, buď zmnožen

         skvrnitou srstí a ostrýma ušima.

         Ó ryse, zežloutly ti oči

         skvrnitou srstí a ostrýma ušima?

 

A tam tanec basarid

    A tam kentauři

Teď Priapos s Faunem

    Grácie přivedly Ἀφροδίτην

    Deset levhartů táhne její plást

 

         Ó ryse, střež mou vinici

         Když hrozen nabývá pod vinným listem

         Ἥλιος přišel k naší hoře

         koberec borového jehličí rudě žhne

 

         Ó ryse, střež mou vinici

         Když hrozen nabývá pod vinným listem

 

         Ta bohyně byla zrozena z mořské pěny

         Je lehčí než vzduch za Hespera

                 δεινά εἶ, Κυθήρα

         strašná vzdorem

                 Κόρη καὶ Δήλια καὶ Μαῖα

         trojice jako praeludium

                 Κύπρις ‘Αφροδίτην

         okvětní plátek lehčí než mořská pěna

                 Κυθήρα

                                    aram

                                    nemus

                                    vult

Ó pumo, zasvěcená Hermovi, Cimbico služebná Héliova

 


ένι Τροίη eni Troié: řecky „v Tróji“, z XII. zpěvu Odysseie, Sirény: „co v prostorné krajině trójské / trójský i achajský lid kdys vytrpěl po vůli boží“.
Ἴακχε , Íó! Κυθήρα, Íó! Iakche, íó (ἰώ), Kythérá, íó (ἰώ): řecky „Buď zdráv, Iakche [Bakche]! Buď zdráva, Kythéřanko [Afrodíté]!“
ἔλεισον eleison: řecky „smiluj se“.
Ἴακχε, Ἴακχε, χαῖρε Iakche, Iakche, chaire: řecky „Bakche, jásej!“
Κόρη, Κόρη Koré: řecky zde „dcera“; Persefoné, dcera Démétřina.
γλαυκώπις glaukópis: řecky „sovooká“ (Pallas Athéna): oblíbenou rostlinou Pallas Athény byla oliva a olivovou barvu měly její oči; jiným ta barva připomínala oči soví, proto Athéně říkali glaukópis čili sovooká, též zelenooká.
ἰχώρ íchór: tekutina, jež koluje v žilách bohům.
Ἀφροδίτην Afrodíté.
Ηλιος Hélios, bůh a zosobnění slunce.
δεινά εἶ, Κυθήρα deiná ei, Kythérá: řecky „strašná jsi, Kythéřanko“.
Κόρη καὶ Δήλια καὶ Μαῖα Koré kai Déliá kai Maiá: řecky „Koré a Délia [Artemis/Diana] a Máia [matka Hermova].
Κύπρις Kypris: Afrodíté.
aram nemus vult latinsky „v lese/ve vinici má oltář být“.
Cimbica italská transkripce [čimbika] pro posvátnou pumu zvanou jihoamerickými Indiány Chimbica: je to přítelkyně člověka, nejvěrnější z kočkovitých šelem, jak ji popisuje W. H. Hudson (The Naturalist in La Plata, New York 1895).

Související