Cenu Jiřího Theinera pro osobnost, která v zahraničí významně přispívá k šíření a propagaci české literatury, letos obdrží bohemista, překladatel a literární agent Edgar de Bruin. Ten přeložil padesátku českých knižních titulů a zprostředkoval vydání stovek českých knih v zahraničí.

Ocenění převezme na květnovém knižním veletrhu Svět knihy v Praze.

Cenu, pojmenovanou po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship, také Svět knihy vyhlašuje. Ocenění je spojeno s finanční prémií 30 tisíc korun, letos bude uděleno posedmé.

Prvním laureátem byl polský bohemista, překladatel a novinář Andrzej Jagodzinský. V následujících letech byla cena udělena bohemistce, překladatelce a spisovatelce Ruth Bondyové z Izraele, kanadskému překladateli a spisovateli Paulu Wilsonovi, překladateli a spisovateli Peteru Demetzovi a běloruskému bohemistovi Sjarheji Smatryčenkovi.

Vloni Theinerovu cenu obdržela literární historička a překladatelka Markéta Goetz-Stankiewiczová.

Absolvent Amsterdamské univerzity v oboru český jazyk a literatura Edgar de Bruin je překladatelem a literárním agentem.

V nizozemské jazykové oblasti, která kromě Nizozemska zahrnuje i vlámskou část Belgie, uvedl autory, jako je Petra Hůlová, Jáchym Topol, Patrik Ouředník, Marek Šindelka nebo Markéta Pilátová.

Pro nakladatelství Voetnoot řídí edici Moldaviet (Vltavín) zaměřenou na krátké české prózy od klasiky po současné autory. Vedl také kurz literárního překládání z češtiny na amsterodamské překladatelské škole VertalersVakschool.

Za překlad románu Jáchyma Topola Kloktat dehet roku 2007 získal cenu Aleidy Schotové pro překlad ze slovanských literatur. O rok později mu Obec spisovatelů udělila cenu Premia Bohemica za šíření české literatury v cizině.

Jako "vyslanec české literatury" v nizozemské jazykové oblasti byl de Bruin v roce 2015 odměněn překladatelskou cenou Nizozemského literárního fondu.

S manželkou Magdou de Bruin Hüblovou v roce 2003 založil literární agenturu Pluh, která zastupuje světová překladatelská práva tuctu českých autorů.

Od té doby agentura zprostředkovala zahraniční vydání několika set českých titulů po celém světě.

Související