Z cyklu Průpovídky

 

Co rádi nemáme, to dělat nemůžeme,
ať každý dělá, čeho schopen je.
Když nadaný i prostý si to k srdci vezme,
umění to pak jenom prospěje.

 

 

Kdekoli jsi, hodina kterákoli
pro vznik tvé básně kouzlo má,
jen řekneš-li vlastními slovy,
cos viděl svýma očima.

 

 

Chcete-li křemen v čisté zlato vsadit,
to vaše věc je, nemohu vám radit.
Já, idealista oddaný snům,
dám přednost drahým kamenům.

 

 

Škola života

„Co učí život? Stručně, čile
mi pověz, co mám znáti.“
Vzdávej se toho, co ti milé,
přijímej, co tě trápí.

 

 

Volební heslo

Jen správné ctít,
špatnému bránit,
obtížné stále konat,
krásné si zamilovat.

 

 

Co je třeba

S lehkým srdcem snášej svoje břímě,
cvič se v smíchu, žádný pláč.
Dbej, ať v tobě vlastní radost dříme,
od světa se žádné nedočkáš.

 

 

Přátelé

„Přátel v nouzi“ máme habaděj,
kdekdo tváří se jak dobroděj.
Opravdový přítel jenom ten je,
kdo ti bez závisti štěstí přeje.

 

 

Pevná půda

Kdo na jiné se obrací,
pod tím se svět jen kymácí.
Kdo spoléhá na sebe sama,
má pevnou půdu pod nohama.

 

 

Odvaha ke zbabělosti

Házejí flintu do žita
bez studu, bez lítosti.
Kde lidé berou odvahu
k té děsné zbabělosti!

 

 

Hlava a srdce

Když srdce s hlavou ve sporu je,
srdce vše vždycky vyřeší.
Chudák hlava pak ustupuje,
z těch dvou je přece chytřejší.

 


Paul Heyse: Jsme kapkou v moři života. V roce 2017 vydalo nakladatelství Prostor, přeložila Zlata Kufnerová, 132 stran, 197 korun.

Související