Delirium tristitiae
zima 1984
In memoriam E. B.

 

I.

Jsa rozpoložen pitím zdejším
já utíkám se k předsudkům
že možno vyhnouti se loužím
a verše složit k odpadkům
mé statky k cizím ostatkům
jen položit a vše by hravě
v mé srovnalo se duté hlavě
(proč čelit nutným pohlavkům)
proč světu padat k podpatkům
proč unáhlen a nehotový
se vrhat koním před podkovy
proč nebýt symbol úpadku

 

II.

Proč unaven se plížit rovy
a myslet letmo na návrat
proč nénie mi syčej sovy
když smrti kundu lížu rád
já podnapilý psychopat
co vidí jak mu tyto chvíle
jak děti v mozku rozpustile
kříž vytetujou akorát
(proč na soud boží spoléhat)
tak proč se celý život zvedat
na gilotině ostří hledat
proč nebýt týrán nemít hlad

 

III.

Za život vděčím černým múzám
před nimiž jsem se v Karlíně
já skryl a zjistil ke všem hrůzám
že nejsou tomu na vině
proč verše hledám ve špíně
to zjistiv vyběhl jsem z domu
(co tohle zas je u sta hromů)
to mrtví křičí z Vítkova
že řetězy mi uková
můj odpor ke vší povrchnosti
i u chudých i u vrchnosti
tak běžím dál bez domova

 

IV.

Proč dnes jsem zvolil cestu snadnou
až symbol budí na pohled
do smrti věčné budu chřadnout
že hlupák já jsem na to vzhléd
tam v místech kde jen praskal led
jak rozlíbané růže z poutí
se vánoční stromečky kroutí
pod žárem rudých plamenů
tak matně si jen vzpomenu
že není tomu ještě dlouho
kdy znásilňoval jsem se touhou
být idolem všech křesťanů

 

V.

Ten pán co živil oheň dravý
si cigaretu zapálil
mně povědomé jeho mravy
bych hrobníkovi přisoudil
a nad oběma asi blil
když vím že prvý jenom stromy
a stejným gestem bez pohromy
ten druhý jen tak lopatou
mě v materii zemitou
všanc uloží všem různým plísním
a jedno mu proč tolik trýzním
pro věčnost sotva začatou

 


Luděk Marks: Pod hadí kůži. V roce 2017 vydalo nakladatelství Host, 120 stran, 199 korun.

 

 

Související