Galerie Jiří Švestka je už pět let pravidelným účastníkem veletrhu současného umění Art Prague. Naší hlavní motivací není přímo prodat vystavovaná díla, ale v první řadě ukázat kvalitní zahraniční a české umění a projevit solidaritu s ostatními vystavujícími galeriemi.

I přes značnou medializaci a silného sponzora HVB Bank, nesnese Art Prague ještě srovnání s ostatními mezinárodními veletrhy současného umění. I přesto, že se jeho úroveň rok od roku znatelně zlepšuje, zůstává stále na velmi nízké úrovni. Hlavním důvodem je fakt, že se kvalitní galerie, kterých je v České republice celá řada (!), se na podobných akcích neprezentují. I když veletrh umění nemá pro galerie téměř žádný ekonomický význam, mohou svojí účastí na něm podpořit jeho prestiž, respektive zvýšit úroveň českého umění.

Tato situace je v celosvětovém měřítku zcela ojedinělá. Nedávno jsem se vrátil z korejského veletrhu současného umění KIAF 2007. Přestože také nemá žádnou mimořádnou úroveň, účastní se ho všechny nejvýznamnější korejské galerie. Podobné je to s vídeňským veletrhem Vienna Fair nebo lisabonským veletrhem umění.

Obávám se, že většina galeristů v České republice rezignovala na snahu aktivně se podílet na podpoře umění. Nesnaží se zvyšovat svou činností zájem veřejnosti o umění a rozvíjet trh s ním. Velmi často se zaměřují pouze na obchod a nabízí to, co klienti chtějí. Jsou obchodníky se zbožím, po kterém je poptávka, a to není dobré. Galerie by měly být vždy o krok napřed, představovat veřejnosti nové umělce a umělecká díla a být jakýmsi informátorem o vývoji a trendech v umění doma i ve světě. Já sám se snažím této zásady držet a troufám si říct, že hlavně proto je naše galerie úspěšná i v mezinárodním měřítku.

Veletrhy s uměním nejsou pro galerie zdrojem velkých zisků. Částky za prodaná díla, které si z nich odnáší, by proto neměly být kritériem při rozhodování, zda se toho kterého veletrhu účastnit. To nejcennější, co na něm galerie získává, jsou kontakty na jiné galerie, umělce, kritiky umění, kurátory a především zákazníky. Mezinárodní veletrhy totiž běžně fungují jako zdroje informací a inspirace nejen pro milovníky umění, ale i pro velké firmy a muzea.

Moc bych si přál, aby tohle kvalitní čeští galeristé pochopili a svou účastí v dalších ročnících ArtPrague, případně jinou iniciativou, zvedli laťku prezentace českého umění na důstojnou úroveň.

Související