Načesané, vymydlené a do běžné konfekce oblečené postavičky udělal z několik bezdomovců mladý umělec Adam Vačkář. Natočil s nimi dvanáctiminutové video, které se od dneška bude promítat v prostorách Galerie hlavního města Prahy. Výstava se jmenuje Improvement (Vylepšení) a v rámci nového cyklu Start-Up potrvá v Domě U Zlatého prstenu do 23. července.

Projekce dokumentuje akci, kterou autor provedl ve vysočanských halách, v místě, které slouží k natáčení televizních reality show. Vačkář oslovil bezdomovce a za pomoci kadeřníka, vizážistky a kostymérky - prostředků, kterých používá film a televize - přetvořil vnější vzhled bezdomovců v "normální" či "ideální", obecně přijatelný.

Idealizace bezdomovectví

Lidé bez přístřeší se do projektu nezapojili jen kvůli symbolickému honoráři, jež by snadno mohli získat snazší cestou, ale proto, aby se zúčastnili experimentálního projektu a přispěli ke kritice společnosti, jejímž pravidlům vzdorují, domnívají se autoři projektu.

Improvement podle autora a kurátorky Olgy Malé rozkrývá vnitřní mechanismy fungování společnosti. Výchozí neradostná situace osob bez přístřeší a užití formálního uměleckého filmového tvarosloví jsou součástí autorského záměru vyslovit se k povrchnosti a estetické obsesi konzumní společnosti.

Taková pěkná forma

Reality show s bezdomovci podle nich nabízí také srovnání české komunistické a postkomunistické společnosti, která navzdory formálnímu spojení s kapitalistickým demokratickým systémem stále postrádá vnitřní obsah.

Reality show s bezdomovci nabízí také srovnání české komunistické a postkomunistické společnosti, která navzdory formálnímu spojení s kapitalistickým demokratickým systémem stále postrádá vnitřní obsah.

 

Související