Vysoká pec č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic se začne opravovat. Rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších ostravských památek v sobotu symbolicky zahájily ohňostroje a světelné efekty. 

Projekt na rekonstrukci pece je dílem architekta Josefa Pleskota. Na jaře 2012 povede památkou naučná trasa, kterou podle mluvčí společnosti Vítkovice Machinery Group Evy Kijonkové návštěvníci projedou stejně, jako pecí kdysi projížděla vsázka.

Cesta do tlamy pece

"Projekt je natolik významný, že jeho realizaci chceme odstartovat i pro veřejnost viditelně. Proměnu Vysoké pece proto realizační tým spojí se symbolikou příchodu nového jara," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel a předseda představenstva skupiny Vítkovice Machinery Group Jan Světlík.

Kijonková uvedla, že v opravené historické konstrukci Vysoké pece bude funkční výtah s vozíky. "Těmi dříve do takzvané tlamy pece putovaly suroviny. Návštěvníci díky tomuto vozíkovému výtahu na šikmých kolejnicích projedou po trase bývalého technologického toku materiálu a zamíří do samého hrdla, kde se pec plnila koksem, železnou rudou a ostatními příměsemi," popsala mluvčí. Nejvyšší úroveň prohlídkové trasy bude v 45 metrech. Kijonková uvedla, že samotná věž pece je ještě o 15 metrů výše, ale tam bude z bezpečnostních důvodů vstup částečně omezen.

"Interiér vysoké pece by měl být po rekonstrukci nasvícen tak, aby byly demonstrovány její teplotní zóny. Velmi důležitým zastavením budoucí prohlídkové trasy bude i takzvaná slévárenská plošina, kde bude simulován proces odpichu a práce slévačů," uvedla Kijonková. Návštěvníci uvidí také řídící centrum vysoké pece, takzvaný velín, ze kterého byla řízena tavba železa.

"Projekt na rekonstrukci a zpřístupnění Vysoké pece č. 1 je součástí celkové přeměny Dolní oblasti Vítkovic na místo, ve kterém se bude snoubit historie s budoucností, kde vznikne prostor pro vzdělávání, kulturu, popularizaci technických a přírodovědných oborů i rozvoj technologií 3. tisíciletí," uvedla Kijonková.

Půlmiliardovou dotaci na rekonstrukci Vysoké pece č. 1, Plynojemu a VI. energetické ústředny poskytly evropské fondy a ministerstvo kultury. "Kromě této dotace přeměnu spolufinancují členové sdružení Dolní oblast Vítkovice, především skupina Vítkovice Machinery Group," dodala Kijonková.

Památka evropského rozměru

Areál vysokých pecí v Dolní oblasti Vítkovic patří k nejvýznamnějším technickým památkám v České republice. Je na seznamu evropských pamětihodností, architektonicky a historicky ceněných památek se známkou Evropské dědictví.

Postupně se bude obnovovat celý průmyslový areál, v němž je památkově chráněných 11 hektarů. Na zbývajících 140 hektarech blízko centra Ostravy má vzniknout kulturně-společenský areál s vědeckými pracovišti, vysokoškolským centrem a veřejným sportovištěm.

Související