Taje lidské mysli z pohledu umělců, filozofů i vědců poodhalí výstavní projekt Obrazy mysli/Mysl v obrazech, který vytvořila Moravská galerie v Brně ve spolupráci s muzeem hygieny v Drážďanech.

Až se expozice v prosinci přesune do Čech, nabídne více než 240 děl ze sbírek českých, německých a zahraničních institucí včetně jedinečných kreseb Leonarda da Vinciho.

Exponáty se veřejnosti poprvé představily 22. července v drážďanském muzeu, kam výstava do dnešní doby přilákala dvacet tisíc návštěvníků.

Zpochybněné rovnítko

Cílem expozice je předložit a analyzovat komplexní obraz lidské mysli skrze pohledy současných i minulých obrazů.

Výstava chce mezi řádky poukázat na rizika nových zobrazení mysli a zpochybnit dělítko mezi vědeckými a uměleckými obrazy či hodnotami, jež s nimi bývají spojovány. Tím předvede vícevrstvý obraz člověka a snad načne i dialog mezi vědou a kulturou.

"Většina předchozích výstav, které se stavem mysli a lidské identity zabývaly, se vždy soustředila jen na určitý aspekt či jeden pohled úhlu. Zatím nikdo se ale na mysl a její stav nezaměřil komplexně. Snažíme se poskytnout celostní pohled na dané téma pomocí zcela konkrétních příkladů," přiblížil výstavu ředitel Moravské galerie Marek Pokorný.

Projekt se připravoval čtyři roky a galerie do něj investovala cca devět milionů korun.

Čtyři podoby mysli

Kurátorem výstavy je kunsthistorik Ladislav Kesner, který expozici rozdělil do čtyř častí: tradici odkrývání tajů lidského mozku se věnuje sekce Univerzum lidské mysli, lidskou identitu na příkladech výtvarných autoportrétů poodkrývá část řečená Mysl a já.

Třetí sekce s názvem Stavy mysli nastíní, jak vědci a umělci vidí snění nebo patologické a emocionální jevy, načež celou expozici uzavře sekce nazvaná Metafory mysli.

Výstava zahrnuje řadu exponátů, od stovky let starých medicínských rukopisů přes lékařské ilustrace z 19. století až po díla moderního a současného umění, videoinstalace a biomedicínské obrazy a vizualizace.

Moravská galerie v Brně spolu se svým německým partnerem získala díla a exponáty z Británie, Rakouska, Francie a Španělska. Návštěvníci uvidí anatomické kresby Leonarda da Vinciho, malby Jana Zrzavého, Toyen či Jindřicha Štyrského nebo exponáty související s tvorbou Albrechta Dürera.

Výstava Obrazy mysli/Mysl v obrazech setrvá v Drážďanech do konce října. V Brně bude ke zhlédnutí od 9. prosince do 18. března. Součástí projektu bude také rozsáhlá publikace v české a německé verzi.