Místo návštěvy slovenských galerií si uživatelé internetu mohou výtvarná díla z jejich depozitářů nově prohlédnout i z pohodlí domova. Část digitálních reprodukcí, které na zvláštním webu nyní zveřejnila Slovenská národní galerie, lze navíc stáhnout do počítače a volně použít k soukromým účelům.

Slovenský web umění je on-line katalogem ze sbírek vybraných galerií včetně Slovenské národní galerie. Všechna jsou uvedena v centrální evidenci děl výtvarných umění. V současnosti je v databázi zpřístupněno téměř 66 tisíc děl. Poté, co se do projektu ještě letos zapojí další galerie, počet digitalizovaných děl stoupne na 110 tisíc.

Internetová sbírka digitálních reprodukcí obsahuje podrobné údaje o dílech, jejich autorech, rozměrech originálu či o použitém materiálu a technice. Elektronická databáze také umožňuje vyhledávat podle různých kritérií.

Zveřejněná díla lze na internetu zvětšit a zkoumat tak jejich detaily. Elektronickou reprodukci takzvaných volných děl, což jsou díla, na která se nevztahuje ochrana podle autorského zákona, si zájemci mohou ve vysokém rozlišení stáhnout a následně je kopírovat, sdílet či upravovat.

Z dosud zveřejněných elektronických reprodukcí sbírkových předmětů galerií je více než 20 tisíc volných děl, teda necelá třetina celkového počtu.

Související