Noví ředitelé sbírek Národní galerie v Praze Milena Kalinovská a Marius Winzeler chtějí oživit prezentaci sbírek a provázat české umění se zahraničím.

Ředitelka Sbírky moderního a současného umění Kalinovská má před sebou úkol podílet se na budoucnosti sídla NG ve Veletržním paláci. "Národní galerie se bude muset zabývat myšlenkami na další využití Veletržního paláce, takže jedním z úkolů Mileny Kalinovské bude jednak koncepce sbírkového fondu od 19. do 21. století a za druhé aktivní účast v diskuzích nad budoucností Veletržního paláce," řekl generální ředitel galerie Jiří Fajt.

Podle něj NG pravděpodobně spěje k zásadní rekonstrukci tohoto objektu. Galerie by ho chtěla dále využívat a centralizovat tam veškeré administrativní činnosti, depozitární a restaurátorské prostory i knihovny a archiv.

Kalinovská si podle svých slov vytyčila čtyři hlavní úkoly – nově instalovat sbírky, oživit sbírky pomocí akvizic, vytvářet partnerství s uměleckými institucemi a podílet se na nutné rekonstrukci Veletržního paláce.

Ve sbírce podle ní chybí především současné umění. "Od roku 1948 neprobíhala v Národní galerii aktivní a kontinuální akvizice děl současného umění. Tuto mezeru je nutné vyplnit a obsah sbírky vyvážit. Je tudíž třeba věnovat se získávání poválečných děl zejména západní Evropy, severní a jižní Ameriky," uvedla ředitelka Sbírky moderního a současného umění NG.

Ta na výstavách v blízké a vzdálenější budoucnosti představí například díla Henri Rousseaua, Ragnera Kjartanssona, Franze Westa, Jiřího Kovandy či Gerharda Richtera. Ve spolupráci s londýnskou Royal Academy of Art je plánována také výstava Warhol-Matisse.

Pod vedení ředitele Sbírky starého umění NG, kterým se příští rok stane švýcarský historik umění Marius Winzeler, budou mimo jiné doposud rozdělené sbírky na české a ostatní evropské umění prezentovány společně novým způsobem.

"Proč by neměly být obrazy od Rubense, které vytvořil pro Prahu, prezentovány s díly českých mistrů, kteří se jimi nechali inspirovat, jako byli Willmann a Reiner?" zeptal se Winzeler, který plánuje do roku 2017 přetvořit Schwarzenberský palác na galerii celoevropského manýrismu a baroka.

V Klášteře sv. Anežky České pak bude další etapou pokračovat nová prezentace sbírek s panoramatem evropského umění středověku a rané renesance spolu s vrcholnými díly z období Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.

Na rok 2020 se společně s Drážďanami, Vídní a Centrem společenských věd pro studium historie a kultury středovýchodní Evropy v Lipsku chystá velký evropský projekt, který bude věnován dvorskému umění v Praze a Drážďanech kolem roku 1600.

"Výstava by měla být mimo jiné ojedinělá v tom, že by se ze Švédska do Prahy měla vrátit velká část tehdy uloupených děl," podotkl Winzeler.