Nejdražší položkou čtvrteční aukce, která se konala v pražském Topičově salonu, byl obraz výtvarnice Toyen. Malba z roku 1955 nazvaná Probuzení: Šelestění per se prodala za vyvolávací cenu šest milionů korun.

Nový majitel musí za dílo i s aukční přirážkou zaplatit 7,2 milionu korun, jak za pořadatele aukce řekl Jiří Rybář.

Před třemi lety stejná aukční síň jako nyní, 1. Art Consulting, prodala tuto malbu Toyen za vyvolávací cenu 4,2 milionu korun. Obraz pochází z přelomového období, kdy se autorka ponořila do vlastního fantazijního prostoru plného snů, halucinací a přeludů, jež promítla na svá plátna.

Autorský rekord Toyen patří obrazu Spící, který se před šesti lety prodal za 20 milionů korun.

Čtvrteční večerní aukce pořádaná ve spolupráci s Hauch Gallery se specializovala na poválečné a současné umění. Nabídla díla více než sedmi desítek umělců několika generací. Byli v ní zastoupeni představitelé významných skupin a sdružení, třeba Šmidrové, UB 12, Máj či skupina Křižovatka. Celkem se vydražily položky za 22 milionů korun, dodal Jiří Rybář.

Dalším výrazným dílem aukce byl kouřem malovaný obraz od Magdaleny Jetelové. Dílo lze zařadit do řady prací, které vznikaly od roku 1984, kdy autorka maluje barevnými dýmovnicemi na plátno. Toto se prodalo za vyvolávací cenu 450 tisíc korun.

Adriena Šimotová byla zastoupena dvěma díly. První, proškrabávaná kresba s názvem Břímě II., představuje ukázku její křehké kresebné tvorby poloviny 80. let, akryl Bez názvu pak zase o desetiletí mladší malířskou ukázku. První dílo se vydražilo za 450 tisíc korun, za druhé zaplatil kupec o 90 tisíc korun méně.

Dražila se i díla Bedřicha Dlouhého, Karla Nepraše či Kurta Gebauera, z nejmladších umělců měli v aukci svá díla Jan Poupě, Michaela Maupicová, Evžen Šimera a další.