Obrazy z posledních pěti let, rozměrná plátna a výrazně expresivní malby vystavuje v pražské galerii DSC (dříve Dvorak Sec Contemporary) umělec Vladimír Skrepl. Jeho obrazy charakterizují pastózní vrstvy, stále intenzivnější barevná škála a rozmáchlejší tahy štětcem.

Výstava, která poběží do 12. července, se jmenuje Amor a Psycho. Název volně spojuje antickou báji o zapovězené lásce a známý americký horor Alfreda Hitchcocka z roku 1960.

"Jsou to zároveň představitelé dvou základních estetických pólů západní civilizace. Na jedné straně stojí harmonie, kánon a snaha o ideální uměřenost, na druhé vizualizovaná rozervanost moderního světa, ztráta tradovaných hodnot a extrémní řešení jako východisko z trýznivé společenské situace," řekl k názvu výstavy její kurátor Radek Wohlmuth.

Přehlídka se výběrem obrazů vztahuje k oběma těmto pólům a prostoru mezi nimi. Jde o výběr prakticky neznámých i zcela nových Skreplových obrazů z poslední doby.

Doplňují je dva závěsné objekty, které vznikly v přestávkách mezi malováním. Stylizovaný ověsový lustr a levitující "pohanské woodoo" je možné vnímat i jako reprezentanty obou mezních světů, říká Wohlmuth.

Pro malbu Vladimíra Skrepla je charakteristická hluboká vrstva barvy s rozpoznatelnými silnými tahy štětce a expresivním obsahem. Jeho obrazy jsou plné živých maleb, zdánlivě spontánní malířský projev vytváří neopakovatelné napětí.

Ve Skreplových dílech jsou často deformované, primitivně zobrazené lidské postavy nebo zvířata na neutrálním barevném pozadí, které autor nechává dominovat figuře.

Kurátor připomíná, že Skrepl téměř nikdy neignoruje ani námět odkazující k realitě, který je spolu s malířovým rukopisem základem jeho sdělení. V jeho případě jde většinou o zárodek, stopu nebo heslovitou malířskou zkratku.

Někdy je přítomen vepsaným slovem, jindy má formu předmětného symbolu nebo malovaného znaku, ať už v případě současné výstavy jde o tvář, kříž či modrého pantera. Vždy jde u něj spíš o zdůrazněný asociativní prvek rozvíjející fantazii než doslovný výklad.

Vladimír Skrepl, narozený v roce 1955, je malíř-samouk, vystudoval dějiny umění a etnografii. Jeho dílo zahrnuje malby, kresby, objekty a instalace. I přes řadu samostatných a skupinových výstav zůstává Skreplova práce známá hlavně v užších uměleckých kruzích, přestože se na výtvarné scéně pohybuje od 80. let.

I bez absolvování umělecké školy získal respekt kolegů, ovlivnil mnoho mladých umělců a dlouhá léta působí jako vedoucí jednoho z malířských ateliérů na Akademii výtvarných umění.