Před 350. výročím narození slavného barokního malíře Petra Brandla, které připadá na příští rok, Národní galerie v Praze připravila on-line databázi jeho díla. Vycházejí také dvě rozsáhlé publikace o této osobnosti českého barokního umění.

"Jedná se o vůbec první databázi v České republice věnovanou jednomu umělci, která obsahuje Brandlův životopis, veškeré dochované archivní prameny a bibliografii,“ uvedla vedoucí projektu, kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Andrea Steckerová.

„Katalog Brandlových děl pak kromě technických údajů zahrnuje také informace o provenienci, literaturu a k dispozici jsou také RTG snímky, restaurátorské zprávy či zprávy o technologickém průzkumu," dodala Steckerová.

Galerie uvádí, že po smrti znalce Brandlova díla Jaromíra Neumanna v roce 2001 odborný zájem o Petra Brandla načas utichl.

Neumannova rozsáhlá dvousvazková monografie o Brandlovi tak vychází až nyní, patnáct let po jeho smrti. První část mapuje malířův život, techniku jeho malby či Brandlovy současníky, následovníky a žáky.

Druhá část představuje rozsáhlý katalog, v němž jsou kromě maleb a kreseb připsaných Brandlovi uvedeny též práce, které mu byly Neumannem mylně připsány.

Národní galerie vydala také publikaci Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře, která je souborem veškerých dochovaných archivních dokumentů k životu a dílu Petra Brandla.

Dochovalo se značné množství zmínek, které čtenáři dovolí proniknout třeba do Brandlova bohémského života prostřednictvím autentických dobových dokladů, k nimž patří například spory vedené s malířským cechem.

Pražský rodák Petr Brandl, který žil v letech 1668 až 1735, patří mezi největší postavy českého barokního malířství. V mládí byl správcem hradní obrazárny, kde se seznamoval s velkými jmény italského a nizozemského umění. Brzy se stal slavným a vyhledávaným umělcem, který byl často napodobován či kopírován.

Soukromý i umělecký život mu komplikovala jeho nezkrotná povaha. Několikrát byl vězněn a léta se soudil s bývalou ženou o alimenty.

Brandlův velkolepý styl s důrazem na dynamickou hru světel a stínů ovlivnil mnoho současníků i následovníků, například Jana Kupeckého a Václava Vavřince Reinera. Národní galerie vlastní velké množství Brandlových obrazů.

Jaromír Neumann, který žil v letech 1924 až 2001, se jako historik umění věnoval převážně baroknímu umění, byl zejména odborníkem na dílo Petra Brandla. Do roku 1970 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v 50. letech zastával pozice velmi striktně marxisticky pojatých dějin umění. V období pražského jara vyznával reformní postoje a s příchodem normalizace nemohl publikovat ani přednášet. V 80. letech byl Neumann odsouzen za spolupráci na ilegálním obchodu se starožitnostmi.

Související