Více než 200 ex libris neboli drobných grafických útvarů vytvořených Josefem Váchalem si mohou prohlédnout návštěvníci Městské galerie v Litomyšli.

Ta v tamním Domě U Rytířů v pátek zahájila výstavu nazvanou Josef Váchal – Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá.

Výstava potrvá do 4. června, doprovodí ji komentované prohlídky i tisk vlastních "kněhoznaček".

Ex libris má zpravidla velikost 12 centimetrů na výšku a pět na šířku, zvláštností mezi vystavenými je atypické komiksové ex libris dlouhé metr a půl, uvedla kurátorka sbírkového fondu galerie Tereza Jiroušková.

Naprostá většina drobných výtvarných děl je samostatných a jsou vystavena v rámech. Galerie ale představuje též 11 knih s ex libris.

Část exponátů je zapůjčena ze sbírek Národního muzea a řady dalších institucí i od soukromých sběratelů.

Váchal zhotovoval ex libris zprvu na zakázku pro své přátele a příznivce, později i pro bibliofily a sběratele. Vždy jsou nezaměnitelně osobité stylem i technikou a odrážejí autorovo specifické vidění osoby zadavatele i ducha doby.

"Drobná a často kuriózní dílka jsou plná vážných i hravých symbolů, šifrovaná nápaditostí i vtipem, zaznamenaná rydlem, kyselinou a hrou barev," dodala kurátorka Jiroušková.

Váchalova ex libris nedávno pro knižní vydání shromáždil editor Petr Hruška. Knihu nazvanou Josef Váchal, Ex libris a jejich adresáti vydala Galerie Ztichlá klika. "Díky editorově cílevědomé práci vznikla velká kniha o drobných formátech. Soustavné pojednání o maličkostech, které jsou kořením života a dalším krokem k širšímu pochopení díla Josefa Váchala a jeho doby," napsaly o ní Hospodářské noviny.