O historii i současností Izraele, životě jednotlivců i komunit ve městech i kibucech, o ztrátách v téměř každodenních incidentech či naději v budoucnost vypravuje dílo umělkyně Orit Išaj.

Nově ho v Domě fotografie představuje Galerie hlavního města Prahy. Výstava, která začne toto úterý, potrvá do 10. září. Vedle fotografií zahrne i grafiky, videa a instalace.

Přehlídka se jmenuje Země jelena, což je podle kurátorky Dalii Levinové jeden z výrazů pro izraelskou zemi zmiňovaný ve starozákonní knize Daniel. Jde o metaforu, v níž je jelen symbolem země.

"Symbol jelena si do znaku dala také Izraelská pošta. A podobně jako její červené poštovní vozy s logem jelena křižují celou zemi, a dokonce i dnes, v éře internetu, zajíždějí až do nejodlehlejších končin, tak i dílo Orit Išajové metaforicky objímá celou zemi,“ uvedla kurátorka.

„Odtud byl převzat název této výstavy i s celou škálou skutečných a symbolických významů, jež s sebou nese," dodala.

Šestapadesátiletá Orit Išaj zkoumá realitu prostřednictvím výjevů ze svého okolí, které zachytila na klasických či později zpracovaných fotografiích. Autorka tvoří buď samostatně, nebo ve spolupráci s veřejností.

Svým hledáním a tím, jaké formy zobrazování využívá a jak je interpretuje, chce podle pořadatelů výstavy upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti.

Práce Orit Išaj jsou osobní, úzce svázané s místem vzniku. Vzhledem ke společenským, politickým i bezpečnostním proměnám v dnešním světě jsou však podle kurátorky univerzální.

Orit Išaj pracuje tak, že narušuje klasické vazby mezi předměty, místy i osobami a navazuje nové spojitosti. Chce, aby diváci její poselství rozluštili.

Pomocí dekonstrukce a následného složení obrazu například představuje centrum i periferii, jednotlivce i komunitu, národ i armádu, město i kibuc, první osadníky i nové přistěhovalce, bolestné ztráty i naději, minulost i přítomnost.

Dvě podlaží Domu fotografie jsou rozčleněna do menších částí představujících díla autorky vytvořená různou formou, od fotografie přes lept až po videa a instalace. V souladu s povahou děl jsou ve spodním podlaží vystaveny práce monochromní, zatímco v horním podlaží ty barevné.