V Čelákovicích u Prahy se začne stavět další depozitární hala, která bude sloužit sbírkovým předmětům Národního technického muzea.

Po roce 2021, kdy by depozitář měl být dokončen, se v něm budou předměty nejen ukládat, ale také konzervovat a digitálně evidovat.

Na stavbu haly stát získal peníze z Integrovaného regionálního operačního programu EU, celkem 118 milionů. Spolu s vedením muzea stavbu symbolicky zahájí v pátek dopoledne ministr kultury Daniel Herman za KDU-ČSL.

Depozitární areál v Čelákovicích u Prahy již nyní slouží k uložení valné části sbírkových předmětů a archiválií a menší části knih, které Národní technické muzeum spravuje. V areálu se nachází 11 objektů, z toho tři moderní multifunkční haly.

Poslední z nich byla uvedena do provozu počátkem roku 2012, od roku 2015 se připravoval projekt další haly, která se nyní začne stavět.

Půjde o druhý velký projekt, který Národní technické muzeum uskuteční s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj. V roce 2015 dokončilo obnovu hospodářského areálu kláštera v Plasích. Za více než 350 milionů korun v něm vzniklo Centru stavitelského dědictví Plasy.

Národní technické muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje techniky, průmyslu, dopravy, architektury a vědy zejména z území České republiky. Má také rozsáhlý archiv k dějinám techniky, průmyslu, přírodních věd a řemesel.

Hlavní budova muzea na pražské Letné byla od počátku navržena výhradně k muzejním účelům a je jedním z příkladů muzejní architektury z první poloviny minulého století.

Budova byla dokončena v roce 1942, nyní je kulturní památkou. V letech 2003 až 2013 byla rekonstruována.

Kromě čelákovického depozitáře využívá muzeum už několik let vlastní bývalé železniční depo v Chomutově, kde by v dohledné době měl být zpřístupněn depozitář kolejových vozidel. Současně připravuje Muzeum železnice a elektrotechniky v areálu bývalého depa u Masarykova nádraží.

Související