Národní galerie připomene "osmičková" výročí příštího roku zvláštními výstavami, ale především nově instalovanými expozicemi moderního a poválečného umění v pražském Veletržním paláci.

Mezi stěžejními akcemi bude expozice nazvaná První republika, která připomene i mimopražská centra uměleckého dění té doby, včetně slovenských či ukrajinských. Bude představovat "topografii výtvarné scény" meziválečného období.

Výstava nazvaná 1968: S lidskou tváří!!! se pak bude věnovat vizuální kultuře a experimentům v umění od 50. do 80. let. Součástí přehlídky bude kromě výtvarných prací, divadla a dobového designu literární tvorba autorů pražského jara včetně těch, kteří později nemohli publikovat.

Galerie navíc vystaví fotografie Josefa Koudelky včetně jeho slavného cyklu Invaze.

Ředitel galerie Jiří Fajt řekl, že s fotografem, který již instituci daroval svůj slavný cyklus vystavený v roce 2013 na bienále v Benátkách, jedná o další spolupráci i případných darech.

Národní galerie si k výročí roku 1968 dále z Norimberka zapůjčí v Česku dosud nevystavované deníky Jiřího Koláře.

Kromě toho se chystá zásadní změna expozic meziválečného a poválečného umění ve Veletržním paláci. Tam dnes galerie na třech patrech představuje umění od konce 19. století do současnosti.

Ředitel Fajt však chce, aby počátky moderního umění doplnila ta díla, která zahrnují také jejich starší východiska. Ve Veletržním paláci tak bude od dubna 2019 představeno i takzvané dlouhé 19. století, tedy doba mezi Velkou francouzskou revolucí a počátkem první světové války.

Zatímco starší časová období Národní galerie připraví především za využití děl ze svých sbírek, v expozici umění po roce 1989, kterou chce ředitel Fajt rovněž obměnit, si bude muset pomoci dlouhodobými zápůjčkami ze soukromých sbírek.

Současné umění kvůli dlouhodobému nedostatku peněz podle ředitele není v Národní galerii kvalitně a relevantně zastoupeno.

Na připomínku výročí událostí, které významně ovlivnily českou společnost, dostala Národní galerie ze všech příspěvkových organizací ministerstva kultury největší příspěvek, celkem 37 milionů korun.

Stát vydá na oslavy 100. výročí založení samostatného Československa, připomínku 50. výročí pražského jara a okupace země armádami Varšavské smlouvy dohromady 400 milionů korun.

Prvních 88 milionů se čerpá už letos, z toho instituce v resortu kultury přes 34 milionů. Ty z celkem 172 projektů připravují 66.

Klíčovým projektem je česko-slovenská výstava. Za českou stranu ji garantuje Národní muzeum, v jehož opravené historické budově se výstava příští rok na podzim uskuteční.

Související