U příležitosti 100 let od založení Československa budou na Pražském hradě příští rok k vidění tři výstavy. Ukázány na nich budou třeba Zlatá bula sicilská, pohřební insignie krále Přemysla Otakara II. nebo zemské desky.

Memorandum k uspořádání výstav ve středu na Pražském hradě podepsali zástupci pořádajících institucí, jak sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. "Výstavní projekt Založeno 1918 se skládá ze tří samostatných výstav, které se uskuteční v roce 2018 na Pražském hradě," upřesnil.

V Císařské konírně se od ledna do června bude konat výstava Labyrintem dějin českých zemí. Na ní budou formou originálních archivních dokumentů a dalších předmětů představeny zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti.

Návštěvníci si tak budou moct prohlédnout pohřební insignie krále Přemysla Otakara II., originály zemských desek, ale také originál Zlaté buly sicilské nebo takzvaný Rudolfův majestát.

Vystavena bude i Washingtonská deklarace, kterou československý odboj v roce 1918 vyhlásil nezávislost Československa.

Další přehlídka zvaná Doteky státnosti bude umístěna v Jízdárně Pražského hradu a naplánována je na březen až říjen. "Tato výstava, věnovaná především historii státních symbolů, by měla být v kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím," uvedl Ovčáček.

Osu přehlídky budou tvořit příběhy vystavených předmětů. Její součástí budou dále nejvyšší státní vyznamenání nebo unikátní archiválie, které se budou pravidelně obměňovat.

K vidění bude prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Edvarda Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře.

V Tereziánském křídle bude od července do října umístěna výstava Stráž na Hradě pražském, která fotografiemi a dalšími exponáty připomene historii Hradní stráže.

Deklaraci k uspořádání výstav ve středu podepsali zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, Vojenského historického ústavu, ministerstva vnitra a České pošty.

Ovčáček uvedl, že vstupné bude činit 150 korun pro dospělé a 70 korun pro důchodce, mládež a studenty do 26 let, pokud si zakoupí společnou vstupenku na všechny tři výstavy. K dispozici budou také jednotlivé vstupenky a rodinné vstupné. Žáci ve skupině v doprovodu učitele zaplatí jen pět korun.

Pro návštěvníky výstav by měly být připraveny samostatné vstupy do areálu Pražského hradu, aby nemuseli čekat s ostatními turisty, dodal Ovčáček.

Vláda v květnu schválila rozpočet a program připomínky významných výročí, která připadají na příští rok. Zahrnuje 100. výročí založení samostatného československého státu, připomínku 50. výročí pražského jara a okupace země armádami Varšavské smlouvy či rok 1993, od kterého je Česko samostatným státem.

Na různorodý program stát dá přes 400 milionů korun, z toho letos 88 milionů. Počítá se s celkem 172 akcemi, z toho 52 jich předpokládá česko-slovenskou spolupráci.

Související