Sto let působení Sdružení českých umělců grafiků Hollar připomíná výstava v galerii tohoto spolku na Smetanově nábřeží v Praze. Připomíná tvorbu členů, kteří se letošního jubilea nedožili.

Výstava zároveň předznamenává velkou přehlídku tvorby současných členů Hollaru připravovanou pro Obecní dům, která by měla být stěžejním bodem letošních oslav.

Nynější výstava v Galerii Hollar představuje práce Františka Bílka, Adolfa Borna, Cyrila Boudy, Emila Filly, Jiřího Koláře, Josefa Lady či Kamila Lhotáka.

Jsou mezi nimi tedy i zakládající členové sdružení, které si v roce 1917 dalo do štítu jméno proslulého rytce Václava Hollara. Letošek sdružení vyhlásilo rokem grafiky.

Jubilejní rok chce využít k propagaci grafické tvorby a navázání spolupráce s uměleckými školami.

Sdružení Hollar v dohledné době připravuje přednášky, debaty, workshopy, ukázkové tiskařské dílny, komentované prohlídky či návštěvy uměleckých ateliérů.

Kurátorka nynější výstavy Blanka Stehlíková připomíná, že sdružení nikdy nebylo vymezováno generačně ani jednotným výtvarným programem. Rozhodující byla kvalita grafické tvorby.

"Nejdříve se ve sdružení setkávaly generace symbolistů s karikaturisty, s novinovými kreslíři a ilustrátory, kteří v užité tvorbě dávali přednost ornamentálně dekorativním řešením, postupně se odklánějícím od secese," říká.

V meziválečném období objevovali městkou periferii, krásu všedního dne a věnovali se sociální problematice.

Po válce začínala mladší členy, kteří se vrátili do škol, fascinovat abstrakce.

Když Hollar slavil 50 let své existence, byla již podle kurátorky Stehlíkové patrná generační proměna.

"Se staršími generacemi odcházelo umění portrétu, městská veduta, krajina či figurální kompozice. Realitou se stávala svébytnost obrazové plochy, která představovala prostor pro imaginaci," říká kurátorka.

Grafika se také zvětšovala a začala se přestavovat mimo ateliéry umělců. Dalších 20 let ale povědomí soudržnosti udržovaly jen malé skupinky ze školních ateliérů.

Činnost Hollaru byla obnovena záhy po roce 1989 a přišli noví členové; nyní jich spolek sdružuje na 160.

Památku těch, kdo podobu spolku utvářeli, ale stého výročí se již nedožili, připomíná výstava až do 8. října.