Cenu Věry Jirousové pro nejlepší kritiky výtvarného umění v pátek v Kasárnech Karlín obdržel kurátor, teoretik, kritik a vysokoškolský pedagog Tomáš Pospiszyl.

Porota ho ocenila v kategorii etablovaných kritiků. V pátém ročníku ceny se naopak rozhodla nevyhlásit cenu v kategorii začínajících kritiků.

Ceny se udílejí na počest české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové, jež žila v letech 1944 až 2011. Cílem ocenění je zviditelnit výtvarnou kritiku, podpořit začínající autory a současně poukázat na práci těch, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem.

Historika umění Pospiszyla porota ocenila za jeho dlouhodobou publicistickou a teoretickou činnost, jeho schopnost psát "jak čtivé recenze a kritiky pro média s nejširším dosahem, tak i analytické, odborné texty rozšiřující soudobý odborný diskurs".

Laureát dostal ocenění výtvarně zpracované Lucií Scerankovou a rezidenční pobyt v Českém centru.

Porota neudělila cenu pro začínající kritiky kvůli nízké účasti v soutěži. Ceny v obou kategoriích se budou do budoucna vyhlašovat jednou za dva roky, organizátoři se více zaměří na další aktivity zviditelňující výtvarnou kritiku.

Letošními členy poroty byli publicisti Anežka Bartlová, Kamil Fila, Jiří Ptáček,  Lenka Vítková a František Zachoval.

Tomáš Pospiszyl, jemuž bude za měsíc 50 let, na přelomu 80. a 90. let studoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK. V polovině 90. let studoval kurátorství na Bard College v New Yorku.

Své texty publikoval v oborových periodikách, recenzemi přispíval i do deníků či časopisů Týden, Cinepur nebo Revolver Revue, byl také součástí redakce Reflexu a později Lidových novin. Do tohoto listu pravidelně přispíval už v letech 1996 a 1997 z USA, kdy byla jeho styčnou redaktorkou právě Věra Jirousová.

Od roku 2003 Pospiszyl vyučuje na pražské FAMU, od roku 2012 přednáší také na Akademii výtvarných umění, kde je vedoucím Katedry teorie a dějin umění. Dlouhodobě spolupracuje s iniciativou Tranzit.cz.

V minulosti Pospiszyl pracoval jako kurátor v Národní galerii, působí ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Je autorem mnoha výstav a publikací. Sestavil antologii americké výtvarné teorie Před obrazem, s Laurou Hoptmanovou roku 2002 publikoval antologii východoevropských textů o umění druhé poloviny 20. století nazvanou Primary Documents.

Vydal soubory svých statí Srovnávací studie (2005) zaměřující se na rozdílnost zdánlivě podobných děl či teorií vzniklých současně, ale na různých stranách železné opony, či Asociativní dějepis umění (2014), která se v českém prostředí stala základní literaturou ke zkoumání tvorby 60. a 70. let ve vztahu k současnému umění.

Pospiszylovou zatím poslední vydanou knihou je letošní monografie performera Vladimíra Ambroze. Výbor z Pospiszylových textů v angličtině připravuje švýcarské nakladatelství JRP Ringier.

Související