Režisér David Jařab začal natáčet celovečerní dokument s hranými prvky věnovaný Vratislavu Effenbergerovi.

Snímek o jedné z nejvýznamnějších postav českého poválečného surrealismu vzniká u společnosti Cineart TV Prague pod producentem Viktorem Schwarczem, koprodukuje ho Česká televize. Projekt, který podpořil Státní fond kinematografie, se má v kinech objevit na jaře 2018.

Snímek nazvaný Surovost života a cynismus fantazie Vratislava Effenbergera připomene básníka a teoretika, který žil v letech 1923 až 1986. Jeho tvorba odrážela nejen svébytný přístup k realitě totalitního Československa, ale také nesmlouvavé postoje k celé euroatlantické civilizaci.

Po odchodu Toyen a Jindřicha Heislera do exilu a především po smrti nejvýznamnější osobnosti první fáze surrealismu Karla Teigeho v roce 1951 se Effenberger stal vůdčí osobou, organizátorem i reformátorem tuzemského surrealistického hnutí. Zároveň tuto sféru přesáhl svými společenskými postoji, které ho v 70. letech postavily po bok signatářů Charty 77.

S hlavním proudem českého disentu však surrealista nikdy nesplynul, k jeho představitelům přistupoval vždy diferencovaně.

"Třicet let od jeho smrti nám dovoluje podívat se na jeho tvorbu i osobní život s odstupem a dává nám i šanci ji vzhledem k novým kontextům docenit," komentoval to Jařab.

Připomněl, že stále žije řada nejbližších spolupracovníků a přátel Vratislava Effenbergera, kteří dokážou podat fundované svědectví o "realitě a poesii" této neprávem opomíjené osobnosti.

Název snímku – Surovost života a cynismus fantazie Vratislava Effenbergera – odkazuje na knihu nerealizovaných filmových scénářů, která vyšla roku 1984 v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu a jež vystihuje výraznou metodu přístupu k reflexi reality.

Součástí dokumentu proto budou hrané fragmenty z nerealizovaných scénářů z let 1946 až 1980, archivní filmové materiály z 50. a 60. let, fotografie z pozůstalosti, audiozáznamy a písemné materiály včetně dokumentace z archivu Státní bezpečnosti, autorovy deníky či korespondence. Snímek doplní výpovědi pamětníků i znalců díla.

"Tak jako v sobě už název Surovost života a cynismus fantazie skrývá dva póly reality, kterými byl Effenberger zaujat, stejně tak i koncepce tohoto dokumentárního filmu bude postavena na prolínání fikce a reality, hraného filmu a dokumentu, poezie a teoretické reflexe, nadsázky a intimní zpovědi," napsal Jařab v režijní explikaci.

Všechny lokace, které se ve filmu budou vyskytovat, mají konkrétní vazbu k Effenbergerovi či jeho scénářům.

Producent snímku Viktor Schwarcz již s Davidem Jařabem natočil dva celovečerní filmy – Vaterland - Lovecký deník v roce 2004 a o šest let později Hlava-Ruce-Srdce.

Související