Pod Korálovým obrazem Mikuláše Medka v barokním refektáři kutnohorské galerie GASK se v sobotu setkají umělci, aby si připomněli nedožité devadesátiny významného malíře. V moderovaném programu, který začíná v 16 hodin, vystoupí sochař Jan Koblasa, malířka Věra Nováková, básník Stanislav Dvorský a Medkova dcera, kunsthistorička Eva Kosáková.

"Rádi bychom připomněli Mikuláše Medka v co nejširším kontextu, tedy i v souvislostech rodinných, uměleckých, ale též obecně společenských. Medek byl osobností přesahující oblast ryze výtvarnou," říká Petr Adámek, moderátor pořadu. Součástí kutnohorského setkání bude i projekce dokumentárního filmu Aleše Kisila Nemaluji, své obrazy dávím z roku 2003.

Mikuláš Medek byl vnukem impresionisty Antonína Slavíčka, syn generála Rudolfa Medka a jeho bratrem byl známý publicista, novinář a dopisovatel Hlasu Ameriky Ivan Medek. Po roce 1945 začal Medek studovat na Akademii výtvarných umění v Praze, ale po komunistickém převratu byl v rámci čistek jako syn legionáře a generála prvorepublikové armády roku 1949 ze školy vyloučen. Následně pracoval jako pomocný dělník ve Škodových závodech na pražském Smíchově a přivydělával si prodejem drobných grafik a restaurátorskými pracemi.

"Na uměleckém životě se nepřestal podílet. Spolupracoval například s Karlem Teigem, kterému pomáhal při vydávání uměleckých sborníků. Své malířské tvorbě se věnoval pouze soukromě, ale bez přerušení a důsledně", uvádí Ivona Raimanová na Artlist.cz.

Pro svůj nekompromisní postoj jak v občanském životě, tak ve svém díle se Mikuláš Medek stal v neoficiální umělecké scéně ještě na konci padesátých let uznávaným umělcem a jakýmsi guru nastupující mladé generace.

Jeho jméno bylo úzce spjato zejména s okruhem umělců tehdy spojovaných s rodícím se informelním hnutím, které bylo prezentováno na legendárních soukromých výstavách Konfrontace I. a Konfrontace II. Medek byl k účasti vyzván, ale nakonec nevystavil (mylně uváděn některou literaturou jako účastník), avšak s mladou generací jej poutalo umělecké i filozoficky názorové spříznění a výstavu navštívil.

Související